Hoofdinhoud

Personas

Therapeut Caroline Vercauteren

Caroline Vercauteren

Ze studeerde logopedie aan Arteveldehogeschool te Gent en behaalde in 2004 haar diploma. Naderhand werd dit aangevuld met gespecialiseerde opleidingen omtrent slikstoornissen, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, taalstoornissen, neurologische stoornissen enzovoort. De laatste jaren geraakte ze meer geïnteresseerd in slik- en myofunctionele problemen. In 2016 had de wereld van OMFT geen geheimen meer door de intensieve cursus van Peter Helderop.

In 2017 startte ze ook met het postgraduaat dysfagie (slikproblemen) in Arteveldehogeschool te Gent. Dit werd succesvol (en met pakken ervaring) afgerond in 2019. Via de BSSD (Belgian Society for Swallowing Disorders) volgde ze in april 2018 de eerste cursus van FEES-onderzoek van Susan Langmore in België. Hierdoor kunnen ook mensen met slikproblemen op een geïndividualiseerde manier geholpen worden. Eind 2020 werd ze een MDTP therapeut (McNeill Dysphagia Therapy Program), zodat mensen met slikproblemen nog beter geholpen worden. Momenteel is Caroline al meer dan 15 jaar werkzaam als (zelfstandig) logopediste, waarbij zij reeds met heel wat verschillende logopedische moeilijkheden bij zowel kinderen als volwassenen in contact kwam.

Haar interesse in de behandeling van spraak- en slikstoornissen leent zich als drijfveer voor het opstarten van een gespecialiseerde multidisciplinaire vestiging van VECA logopedie in Maldegem, waar zij geboren en getogen is. Caroline is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Certificaat MDTP therapeut
Therapeut Caroline Vercauteren

Nele Ghyoot

Zij studeerde logopedie en audiologie aan de Vives hogeschool te Brugge, waar ze in 2015 haar diploma behaalde. In september 2015 stapte ze in het werkveld als zelfstandige logopediste. Tijdens haar opleiding kreeg ze de kans ervaring op te doen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, school voor buitengewoon onderwijs en in een zelfstandige praktijk. Ook door bijscholingen te volgen, blijft ze op de hoogte van nieuwe therapiemethoden en therapiematerialen. Nele is erg geïnteresseerd in de spraakontwikkeling van jonge kinderen. Hiervoor volgde ze een opleiding om de technieken van Hodson en Paden te leren kennen en te kunnen toepassen. Ze biedt therapie aan op een speelse manier, waardoor kinderen gemotiveerd zijn om ook thuis te oefenen.

Daarnaast volgde ze ook de intensieve cursus van Peter Helderop over myofunctionele stoornissen. Deze cursus gaf inzichten in de relatie tussen een verkeerd slikpatroon en de tandenstand. Hierbij werkt ze altijd samen met een tandarts/orthodontist.

In 2018 volgde ze een intensieve cursus rond eet- en drinkproblemen bij kinderen onder leiding van Marleen D’Hondt. Dit omvat moeilijkheden die baby’s / jonge kinderen ervaren bijvoorbeeld bij het drinken vanuit de fles, eten van zachte voeding of vaste voeding, voedingsproblemen bij kinderen met autisme, …

Nele staat in voor de behandeling van zowel kinderen als volwassenen. Ze gaat een uitdaging niet uit de weg. Ze bekijkt iedere patiënt afzonderlijk en luistert naar de specifieke noden en zorgvraag.

Therapeut Caroline Vercauteren

Evelyne Vercauteren

Zij studeerde in 2009 af aan de Hogeschool West-Vlaanderen als Bachelor in de toegepaste psychologie. Sindsdien is ze werkzaam in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (in West-Vlaanderen). Sinds enkele jaren vervoegde ze zich ook in onze praktijk om het psychodiagnostisch deel op zich te nemen. Door haar vele jaren praktijkervaring in het CLB kan ze de hulpvragen bij kinderen en jongeren met diverse problematieken beantwoorden.