Werkwijze logopedie

Consultaties gebeuren steeds op afspraak. Bij elke aanmelding wordt er individueel gekeken naar de problemen tijdens een aanvangsbilan en intakegesprek. Tijdens deze sessie wordt er zoveel mogelijk (rand-) informatie verzameld, zodat de therapie zo goed mogelijk kan verlopen. De nodige testen (al naargelang het probleem) worden afgenomen en op basis van de resultaten wordt een logopedisch verslag opgemaakt. Daarna wordt er samen gezocht naar de meest geschikte vorm van begeleiding. Deze begeleiding wordt meestal op de praktijk gegeven, maar dit is ook in de school- of thuissituatie mogelijk.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met multidisciplinaire diensten zoals CLB, zorgcoördinatoren, (taak-)leerkrachten, (kinder-)artsen, neurologen, psychologen, orthodontisten, kinesitherapeuten, huisartsen… Om een goedkeuring te verkrijgen, wordt er een logopedisch bilan opgemaakt. Deze kan maximaal 5 sessies in beslag nemen. Voor gedetailleerde informatie verwijs ik u door naar de website van het RIZIV.

Momenteel is er geen conventie waardoor de tarieven vrij zijn. De tabel (bij tabblad tarieven) geeft een overzicht van de honoraria.

werkwijze veca logopedie
werkwijze veca logopedie

Werkwijze psychologie

We kunnen door middel van diagnostiek en gesprekken een aantal zaken duidelijker in beeld brengen. We gaan samen op weg om sterktes en kwetsbaarheden in kaart te brengen. Op vlak van intelligentie kunnen we door middel van een intelligentietest de cognitieve capaciteiten en kwetsbaarheden benoemen.

Door middel van observatie en diagnostiek kunnen we de aandacht en concentratie in beeld brengen. U mag steeds individuele vragen stellen, waarbij we bekijken hoe we dit kunnen aanpakken. Na gesprekken en diagnostiek gaan we samen op zoek naar het beste zorgaanbod in functie van de zorgvraag. In de toekomst zal het aanbod nog uitgebreid worden. Psychologische begeleiding onder de vorm van therapie wordt niet aangeboden.

werkwijze veca logopedie

Een afspraak maken of vragen?

Wij helpen u graag verder.

contacteer ons